Loading...
Start2024-01-15T15:01:00+01:00

Heltäckande kontraktstillverkare inom renrumstillverkning

Cenova är en kontraktstillverkare med 50 års erfarenhet av innovativa och komplexa rena plastprodukter med focus på formsprutning, vakuumformning, montering, packning och sterilisering. Vi har kompetens och teknik för att hjälpa er att få er produkt ut på Marknaden vilket även innebär att er produkt blir tillverkad enligt marknadens tuffaste regulatoriska krav, allt i en renrumsklassad miljö.
Tillsammans formar vi er framtid.

Tjänster

En heltäckande kontraktstillverkare

DESIGN OCH UTVECKLING

Allt börjar med er idé

Cenova har en imponerande bakgrund inom innovation och utveckling, genom en historia som inneburit egna patent och egna produkter. Idag är vi istället en heltäckande kontraktstillverkare där vårt innovativa arv används för att ge våra kunder stora fördelar mot sina konkurrenter. Tillsammans med vårt team kan ni känna er trygga i att finna den bästa designlösningen för den tänkta användaren och som möter marknadens förväntningar och högt ställda krav.

PROTOTYPER OCH SERIEPRODUKTION

Rätt från början

Det är en sak att utveckla en produkt som möter marknadens och slutanvändarens krav. Det är en annan att göra det på ett sätt som resulterar i en effektiv tillverkningsprocess med optimal produktionsekonomi. Att ha med Cenova tidigt i processen ökar sannolikheten att en produkt kan produceras på ett effektivt sätt. Genom att använda PPAP, ett standardiserat verktyg från fordonsindustrin, är Cenova bäst i klassen när det kommer till att introducera nya produkter i produktion.

PLASTKOMPONENTER

Allt handlar om plast

Trots att Cenova har ett bredare erbjudande än plast, så är fortfarande verksamhetens kärna formsprutade och vakuumformade plastdetaljer. Hela maskinparken finns i en renrumsklassad miljö med tillräcklig kapacitet för nästan alla behov.

MONTERING OCH FÖRPACKNING

En ren produktionsprocess

Att addera värde till formsprutade och vakuumformade plastdetaljer är det vi vill allra helst. Det är därför vi även erbjuder våra kunder montering, etikettering och packning. Både i primärförpackningar i våra renrum men också i sekundärförpackningar utanför renrummen. Genom att arbeta med Lean Manufacturing, under vårt eget namn CLEAN, säkerställer vi effektiva processer med vår engagerade personal

Cenova i siffror

0
LEVERERADE PRODUKTER 2023
0
Års erfarenhet
0
ISO-klassade renrum

Pågående

Nyheter och utveckling hos Cenova

Nya kvalificerade ISO klass 7 renrum

På vår väg att växa med våra befintliga och nya kunder använder Cenova sin nuvarande anläggning för framtida behov. Ett steg som nu är klart är kvalificeringen av ett [...]

Företagsvän Cancerfonden

Tillsammans mot cancer! Cenova är mycket stolta över att vara företagsvän till Cancerfonden. Genom att vara stödja cancerforskningen så bidrar vi gemensamt till att allt fler överlever. Genom forskningens [...]

Bubbeltester enligt ASTM F2096-11(2019)

Cenova är stolta över att presentera en ny kapabilitet. Det har investerats i utrustning, infrastruktur samt kunskap i utförande av så kallade bubbeltester enligt ASTM F2096-11(2019) standardtestmetod för att upptäcka [...]

Till toppen