Loading...
Start2023-08-22T12:38:25+02:00

Heltäckande kontraktstillverkare inom renrumstillverkning

Cenova är en kontraktstillverkare med 50 års erfarenhet av innovativa och komplexa rena plastprodukter med focus på formsprutning, vakuumformning, montering, packning och sterilisering. Vi har kompetens och teknik för att hjälpa er att få er produkt ut på Marknaden vilket även innebär att er produkt blir tillverkad enligt marknadens tuffaste regulatoriska krav, allt i en renrumsklassad miljö.
Tillsammans formar vi er framtid.

Tjänster

En heltäckande kontraktstillverkare

DESIGN OCH UTVECKLING

Allt börjar med er idé

Cenova har en imponerande bakgrund inom innovation och utveckling, genom en historia som inneburit egna patent och egna produkter. Idag är vi istället en heltäckande kontraktstillverkare där vårt innovativa arv används för att ge våra kunder stora fördelar mot sina konkurrenter. Tillsammans med vårt team kan ni känna er trygga i att finna den bästa designlösningen för den tänkta användaren och som möter marknadens förväntningar och högt ställda krav.

PROTOTYPER OCH SERIEPRODUKTION

Rätt från början

Det är en sak att utveckla en produkt som möter marknadens och slutanvändarens krav. Det är en annan att göra det på ett sätt som resulterar i en effektiv tillverkningsprocess med optimal produktionsekonomi. Att ha med Cenova tidigt i processen ökar sannolikheten att en produkt kan produceras på ett effektivt sätt. Genom att använda PPAP, ett standardiserat verktyg från fordonsindustrin, är Cenova bäst i klassen när det kommer till att introducera nya produkter i produktion.

PLASTKOMPONENTER

Allt handlar om plast

Trots att Cenova har ett bredare erbjudande än plast, så är fortfarande verksamhetens kärna formsprutade och vakuumformade plastdetaljer. Hela maskinparken finns i en renrumsklassad miljö med tillräcklig kapacitet för nästan alla behov.

MONTERING OCH FÖRPACKNING

En ren produktionsprocess

Att addera värde till formsprutade och vakuumformade plastdetaljer är det vi vill allra helst. Det är därför vi även erbjuder våra kunder montering, etikettering och packning. Både i primärförpackningar i våra renrum men också i sekundärförpackningar utanför renrummen. Genom att arbeta med Lean Manufacturing, under vårt eget namn CLEAN, säkerställer vi effektiva processer med vår engagerade personal

Cenova i siffror

0
Levererade produkter sen 2022
0
Års erfarenhet
0
ISO-klassade renrum

Pågående

Nyheter och utveckling hos Cenova

Produktionslyftet

I början av september inleddes förändringsprojektet ”Produktionslyftet” på Cenova med ett lean-spel. Aktiviteten leddes av huvudcoachen David Andersson från RISE och närvarande från Cenova var ledningsgrupp samt projektgrupp. Produktionslyftet [...]

Kickstart Hållbarhet

Cenova har tillsammans med några andra företag i regionen deltagit i ”Kickstart Hållbarhet” som anordnats av Skill. Uppdraget har bestått i att hitta tre st aktiviteter inom Hållbarhet i [...]

Projektstatus

Aldrig någonsin i Cenovas över 50 år långa historia har så många projekt med fokus på rena produkter drivits samtidigt. Projekten omfattar allt från små innovationsprojekt med småskalig produktion [...]

Produktionslyftet

I början av september inleddes förändringsprojektet ”Produktionslyftet” på Cenova med [...]

Till toppen