Godkända som livsmedelsanläggning

Publicerad: 3 april, 2017

Cenova har erhållit ett godkännande från lokala myndigheter som livsmedelsanläggning under 2017. Detta på grund av att vi har ett projekt som kommer löpa under året där vi ska packa in sugtabletter i en blisterförpackning, samt distribuera till apotek i Norden. Att hantera livsmedel av denna typ är väldigt likt den hanteringen vi gör av implantat i olika former, och vi ser fram mot framtida liknande uppdrag.