Framgångsrik FDA-inspektion hos Cenovas kund

Publicerad: 1 september, 2017

Återigen har en av Cenovas kunder haft en FDA inspektion. Likt tidigare innebär det att den tillverkningsdokumentation som Cenova står för granskas. Efter fyra dagars inspektion hos kund, avslutades inspektionen utan en enda avvikelse. Ett fantastiskt resultat som återigen visar på att det system vi arbetar enligt möter de högt uppställda krav vi hela tiden strävar efter att nå.