Cenova är med studenter från Linköpings Universitet I ett forskningsprojekt om proteinveckning

Publicerad: 29 juni, 2018

Under 2018 kommer Cenova sammarbeta med LiU iGEM i ett projekt som handlar om proteinveckning i bakterier. Cenova jobbar i nära sammarbete med många forskningsenheter i Sverige och att samarbeta med LiU iGEM passar Cenova bra. Projektet kommer fokusera på proteinproduktion och LiU iGEMs mål är att skapa ett enkelt sätt uttrycka proteiner för tillverkning och storskalig proteinproduktion