Nästa generations rengöringsprocess hos Cenova

Publicerad: 13 maj, 2019

Cenova är idag en av Sveriges ledande leverantörer inom kontraktstillverkning i klassade renrum. Under 2018 expanderade man sina lokaler i Mjölby med fler ISO-klassade renrum. Då var det fokus på att utöka produktionsytorna. Nu har nästa steg tagits genom att introducera en helt ny tvättprocess. Processen med en ny anläggning för att tillverka eget rent vatten, tillsammans med fyra nya ultraljudstvättar är nu driftsatt. Se artikel i Nordic Life Science här.