Cenova hjälper studenter vid Linköpings universitet i ett forskningsprojekt om behandling av sårinfektion.

Publicerad: 4 oktober, 2019

Under 2019 kommer Cenova hjälpa LiU iGEM-projektet om hur man ska behandla sårinfektioner med antimikrobiella medel i syfte att förhindra antibiotikaresistens. Cenova arbetar nära många forskningsföretag i Sverige och bidra till LiU iGEM följer Cenovas vision. Projektet kommer att fokusera på att förebygga sårinfektioner med hjälp av antimikrobiella medel. Ökningen av antibiotikaresistens är ett växande problem som måste lösas. Genom att använda antimikrobiella medel kan antibiotika antingen ersättas eller användas i mindre utsträckning med hjälp av ett bandage som också är kostnadseffektivt och miljövänligt. LiU iGEMs mål är att skapa ett antimikrobiellt bandage som syftar till att nå många av WHO: s mål för hållbar utveckling för att säkerställa god hälsa och miljö för kommande generationer.