Cenova förstärker laget på resan mot läkemedelshantering!

Publicerad: 9 mars, 2020

I linje med vår ambition att under året ansöka om tillstånd att hantera läkemedel har Cenova stärkt sin organisation med en kvalitetsledare med fokus på GMP. För att möta den stora efterfrågan på redan befintliga affärsområden har även teknikorganisationen förstärkts. Vi välkomnar våra nya kollegor att följa med på resan!