FDA-inspektion utan avvikelser

Publicerad: 25 november, 2022

Cenova tillverkar produkter åt ett flertal kunder som marknadsförs i USA. Under vecka 46 genomfördes en tredagars FDA-inspektion av Cenovas verksamhet med fokus på Cenovas verksamhetssystem. Resultatet av inspektionen på Cenova blev; inga avvikelser! Mycket framgångsrik inspektion och ett bevis på Cenovas höga regulatoriska krav som visar på att det system samt de processer vi arbetar enligt möter alla de högt uppställda krav som vi strävat efter att nå.

Relaterade nyheter