Projektstatus

Publicerad: 21 april, 2023

Aldrig någonsin i Cenovas över 50 år långa historia har så många projekt med fokus på rena produkter drivits samtidigt. Projekten omfattar allt från små innovationsprojekt med småskalig produktion för kliniska studier till stora projekt med höga volymer på en redan etablerade marknader. En trend med många nya uppdrag som började för något år sedan tenderar att inte bara hålla i sig utan även öka. För att möta efterfrågan ligger Cenova före med rekryteringar och är nu väl rustade för att ta sig an kommande uppdrag. Framöver kommer projekt och kundcase delas för att inspirera till vad som är möjligt kopplat till Cenovas förmåga som en unik kontraktstillverkare av rena produkter!