Kickstart Hållbarhet

Publicerad: 1 september, 2023

Cenova har tillsammans med några andra företag i regionen deltagit i ”Kickstart Hållbarhet” som anordnats av Skill.

Uppdraget har bestått i att hitta tre st aktiviteter inom Hållbarhet i det egna företaget, planera och genomföra dessa inom 6 månader.

Cenovas aktiviteter har varit inom Plaståtervinning, Transporter och Hållbarhetskommunikation och samtliga har genomförts på ett bra sätt och tagit oss ett stort steg längre på vår Hållbarhetsresa.

Relaterade nyheter