Cenova tar ansvaret

Allt började med en telefonkontakt i december 2019. Developeration Grundare och VD sökte efter en partner som kunde ta företagets produkt från prototyp till serie. Helst med ett helhetsansvar från inköp av material via tillverkning till leverans av en steril produkt. Kraven var höga och tiden var knapp. Då är det få som kan leverera som Cenova.

I början var fullt fokus på att göra klart designen med fokus på produktsäkerhet och produktionsekonomi. Här fick Cenova arbeta i utvecklingsprocessen och ta stort ansvar för utvecklingen av kritiska funktioner så som vakuumindikering och produktens sterilbarriär. I samband med denna fas togs även ett 20-tal formsprutningsverktyg fram. Med hjälp av Cenova fullutrustade verkstad gjordes detta effektivt där t.ex. trimning mot funktion kunde itereras i snabb takt.

– Det är fantastiskt kul att vara med i ett projekt med sådan komplexitet, som dessutom innehåller alla moment. Det är fantastiskt att se resultatet och att det nu ska börja användas kliniskt, säger Fredrik Gremar, Konstruktör Cenova AB

Nästa steg

I ett nästa steg togs all nödvändig infrastruktur fram för att möjliggöra serieproduktion. Svetsfixturer för sterilbarriärer, limfixturer, täthetstestutrustning etc. Samtidigt gjordes även produktionsberedning inkluderande allt från spårbarhetsdokumentation till etiketter.
En annan viktig del i projektet var att säkra renhet och i slutänden en steril produkt. Med Cenovas långa erfarenhet av packmönster, val av material, partners för samtliga steriliseringsmetoder gick även denna fas snabbt och effektivt.

 – Det här projektet är ett lysande bevis på vilken bredd och kompetens Cenova besitter. Ett projekt som passar oss perfekt, där vi får spela ut vårt fulla register, säger Johannes Kask, Projektledare och Försäljningschef – Cenova AB

Nu står vi här, cirka två år senare. Från en produkt i en CAD-miljö till en steril device redo att användas i humankliniska studier. Är det svårt? Ja! Är det få som reder ut det? Ja! Är det omöjligt? Nej, och definitivt inte för Cenova!

Partner

Developeration AB was founded by the Swedish surgeon Johan Ungerstedt in 2016. Our goal is to develop innovative surgery methods and devices for better treatment of our patients. The daily work as a surgeon inspire for new innovative ideas and improvement of ordinary operations, like the treatment of haemorrhoids. We believe we can make a change even in the common and ordinary diseases. That is developing surgery for life!

Cenova's uppdrag

  • Developeration

    Developeration