DESIGN & UTVECKLING

INDUSTRIALIZATION

PLASTICS

ASSEMBLY

PACKAGING & STERILIZATION

LOGISTIK & INKÖP

Design och utveckling

Att involvera Cenova tidigt i utvecklingsfasen av en ny produkt är det bästa sättet att omgående addera 50 års erfarenhet av design av produkter och förpackningar. Cenova har en historia med egna patent och egna produkter och är därför den perfekta partnern i att realisera en ny produkt.

Med ett standardiserat arbetssätt säkerställer vi att ert utvecklingsprojekt levererar det som krävs oavsett marknad. Cenova arbetar enligt design control som det är definierat i ISO 13485 och FDAs 21CFR820 (QSR) och kan hjälpa till att skapa den dokumentation som krävs t.ex. för en teknisk fil.

Våra projektledare är vana att arbeta nära kunden. Att arbeta nära tillsammans skapar grunden till att skapa en produkt som uppfyller marknadens förväntningar och krav.

Tack var en omfattande mekanisk verkstad, kan vi snabbt skapa prototyper, fixturer och verktyg, en fördel som kortar ledtider när man arbetar med konceptdesign och olika designlösningar.

  • Produktdesign och Konstruktion
  • Prototyptillverkning
  • 3D-printning
  • Mätmaskinsmätningar
  • Verktygskonstruktion och verktygstillverkning
  • Regulatorisk dokumentation
  • CE-märkning