DESIGN & DEVELOPMENT

INDUSTRIALISERING

PLASTICS

MONTERING

PACKAGING & STERILIZATION

LOGISTIK & INKÖP

Logistics and purchasing

Strategiskt leverantörsarbete försäkrar att kundens krav kommuniceras och uppfylls. Cenova tar fullt ansvar från order till distribution. Upplägget varierar och kan anpassas baserat på kundens behov. Cenovas applicerar en generell ”code of conduct” mot sina leverantörer. Läs mer här.

Vi har en stor bredd av etablerade samarbeten med partners som erbjuder t.ex. sterilisering. Detta gör det möjligt att erbjuda logistiklösningar ända fram till slutkund, t.ex. en klinik någonstans i världen. Kvar är bara att förse oss med en order och en adress, vi gör resten!

  • En stor bredd av leverantörer
  • Världsomspännande leverantörsnät
  • Partnerskap med leverantörer av sterilisering och mikrobiologiska tjänster
  • Leverantörsbedömning och värdering
  • Transport av era produkter till valfri destination