DESIGN & DEVELOPMENT

INDUSTRIALISERING

PLASTICS

MONTERING

PACKAGING & STERILIZATION

LOGISTIK & INKÖP

Packaging and sterilization

De flesta av Cenovas kunder har specifika krav på renhet på slutprodukt. Oftast är detta förenat med ett krav på sterilitet. Cenova har därför etablerade partnerskap med flera stora aktörer inom sterilisering.

Som ett led i att säkerställa sterilitet på slutprodukt krävs en primärförpackning som då utgör sterilbarriären. Cenova arbetar med flera olika tekniker och oftast används komponenter i form av blister från den egna vakuumformningsprocessen som en del i skapa en funktionsduglig, säker samt estetiskt tilltalande slutprodukt.

Svetsning är en kärnprocess där det är lika viktigt att skapa en försegling som att slutprodukten ska vara enkel att öppna. Cenova har lång erfarenhet av att ta fram och kvalificera förpackningar och sterilbarriärer. Detta görs genom att likt övriga processer arbeta enligt internationella standarder t.ex. ASTM F1886, F1929, F1980, F2096, F88 etc. samt ISO 11607-1, 15378, EN 868-X etc.

Sedan några år tillbaka arbetar Cenova tätt med STERIS – En av världens största leverantörer av labb-tjänster och sterilisering. (www.steris.com)

Cenova har även lång erfarenhet av olika typer av sekundärförpackningar. Inte minst med anledning av att packmönster måste passa vald steriliseringsmetod. Med ett stort antal standardiserade och väl beprövade förpackningslösningar ser vi till att även denna del i produktdesignen inte glöms bort och blir rätt från början.

  • Förpackningslösningar
  • Sterilbarriärer
  • Förseglingstester, draghållfasthet etc.
  • Åldringsstudier (accelererade och realtid)
  • Steriliseringstjänster – Etylenoxid EO / Gamma / E-beam (Beta) och röntgen
  • Dose mapping och dose audits
  • Mikrobiologisk kontroll
  • Partiklar / partikelkontroll
  • Endotoxinkontroll