DESIGN & DEVELOPMENT

INDUSTRIALIZATION

PLASTICS

ASSEMBLY

PACKAGING & STERILIZATION

LOGISTICS & PURCHASING

Det handlar om plast

Även om Cenova har ett bredare utbud än plast, så handlar det fortfarande mycket om plast. Det var så allt började, och formsprutning och vakuumformning är fortfarande våra kärnprocesser.

Cenova har 14 formsprutor från 35 och 300 ton, varierande mellan horisontella/vertikala och elektriska/hydrauliska, alla placerade i klassificerade renrum. I linje med vårt fokus på effektivitet och lean manufacturing, så används ofta robotar för att automatisera våra processer. En majoritet av våra formsprutor är även utrustade med transportband som levererar komponenterna in till vår kvalitetsavdelning för kontroll.

Cenova är också en av få företag I Sverige som erbjuder vakuumformning i klassificerade renrum. Produktfloran varierar mellan blister som används som sterilbarriär tillsammans med Tyvek till transporttråg för kanyler, sprutor och plattor för in-vitro diagnostiska ändamål.

Cenova har även en stor mekanisk verkstad för verktygsframtagning, reparation, underhåll och service. Ett stort användningsområde är framtagning av produktionshjälpmedel för effektivisering av produktionen.

Att involvera Cenova tidigt i komponenttillverkning säkerställer en snabb och effektiv väg mot en slutgiltig konstruktion. Med vår breda kompetens kan vi bidra med allt från flödesanalyser i formsprutningsvekrtyg till Luer tester enligt ISO 80369-7.

  • Verktygskonstruktion och verktygstillverkning
  • Materialflödesanalyser
  • Formsprutning, 35 till 300 ton
  • Vakuumformade komponenter/blister
  • Service och underhållsprogram för verktyg