Kontraktstillverkare med

Lång och gedigen erfarenhet

Idag är Cenova en komplett kontraktstillverkare som erbjuder hela kedjan från utveckling via industrialisering och montering till distribution av produkter tillverkade i ISO-klassade renrum.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet inom formsprutning och vakuumformning. All produktion sker i något eller några av våra 22 ISO-klassade renrum. Våra kunder finns både i Sverige och på den internationella marknaden. Kunderna är allt från små innovationsbolag till stora multinationella koncerner.

Utomordentlig kvalitet – En nyckel till framgång

Med produkter inom medicinteknik kan Cenova aldrig kompromissa på kvalitet. Cenovas långsiktiga mål är därför att nå noll fel.

Detta görs genom:

  • Tidig inblandning av kund för att konstruera robusta produkter.
  • Bra samarbete med leverantörer för att köpa felfria komponenter.
  • Väldefinierade produktionsprocesser för att tillverka felfria produkter.
  • Integrerad kvalitetssäkring för att verifiera överensstämmelse med krav.

 

Detta arbete stöds genom ett verksamhetssystem som bevisat håller världsklass och som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 1400, ISO 13485 samt FDA 21 CFR Part 820 QSReg. Besök oss gärna för att se hur ett verksamhetssystem ska se ut. Vi garanterar – Ni kommer att bli imponerade.

Kvalitet är också nyckeln till vårt finansiella resultat. Detta eftersom utmärkt kvalitet är kritiskt för att vinna nya affärer, förebygga fältfel och hålla låga kassationskostnader. Därför är vi fullt engagerade i att tillhandahålla produkter och tjänster med hög kvalitet till alla våra kunder.

Bortom ISO 14001

Cenova har upprätthållit ett miljömedvetet arbete i snart 20 år, där hållbarhet och minimal miljöpåverkan är målet. Detta uppnås genom att identifiera och minska våra miljöaspekter både inom och utanför vår verksamhet. I vår roll som kontraktstillverkare kan vi även stötta kunder och leverantörer för att kartlägga produktens livscykel och hjälpa till att använda Jordens resurser och tillgångar på bästa sätt.

En guidning

Guidas genom vår fabrik i denna videoguide.