2018-05-30

Cenova bygger ut

Cenova är stolta att meddela att beslut har tagits att expandera nuvarande fastighet med 600 kvadratmeter. Den nya byggnaden kommer att byggas som en expansion av nuvarande renrumslokaler, vilket ska…

Read more

2018-05-25

Lyckad transfer till ISO 13485:2016

Under maj månad hade Cenova omcertifiering mot nya ISO 13485:2016. Revisionen innebar fyra dagar on-site och resulterade i förnyat certifikat. I och med det nya certifikatet är Cenova därmed certifierade…

Read more