Organisationsförändringar

Vår nuvarande VD, Sören Wilhelmsson kommer att gå i pension [...]