2018-06-08

Cenova söker ett större antal montörer för arbete i renrum med medicintekniska produkter.

Ingen tidigare erfarenhet av liknande arbete krävs. Vi står för all upplärning av såväl monteringsmomenten för olika produkter som regler för hur man arbetar i ett renrum. Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande, renlighet och fallenhet för montering av många små detaljer.
Vi ser behov av förstärkning minst under hela 2018 och vi avser att öka våra fast anställda medarbetare under året. Vi kommer därmed att erbjuda ett antal av våra konsulter dessa anställningar.

Vi samarbetar med tre bemanningsföretag så för att söka tjänsterna så kontakta någon av:
Elise Hellberg 013-32 94 04, 076-778 15 10 Skill
Gunilla Yavsan 013-474 51 79, 070-161 59 92 Academic Work
Stefan Forsberg 0707-35 09 89 One Partner Group

Back to the news archive