Om bild

Om Cenova

1972 startade Billy Nilson och Tage Uhlin ett företag som hette Tubinova med ambitionen att marknadsföra innovativa produkter. Kort därefter startades ett samarbete med KemaNobel och företaget Kenova skapades.
KemaNobel köper ut hela bolaget 1975 för att sedan sälja det tillbaka till Billy Nilson 1984. Namnet ändras till Cenova och företaget startar tillverkning med formsprutning och montering.

Cenova förvärvas 1994 av företagsgruppen Gepe Group där bland annat Sterisol i Vadstena ingår. Cenova flyttar 1998 in i sina nuvarande lokaler i Mjölby ett stenkast från E4.

Bolaget kompletteras år 2000 med Pharma Plastic AB. Där ingår Cenovas nya VD Mats Lindgren samt ett antal maskiner för formsprutning och vakuumformning.

Bolaget anpassar gradvis sin produktion till renrum och hantering av regulatoriska krav inom medicintekniska segmentet samtidigt som byggnaden byggs ut i flera etapper.

Idag är Cenova en kontraktstillverkare som erbjuder hela kedjan från utveckling via industrialisering och montering till distribution av produkter tillverkade i klassificerade renrum.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet inom formsprutning och vakuumformning. All produktion sker i ett av våra 22 renrum ISO klass 7 och 8. Våra kunder finns i Sverige och på den internationella marknaden och är ofta stora multinationella företag där Cenova är ansvariga för att distribuera till säljfunktioner runt om i världen.

Vi är idag certiferade enligt ISO9001, ISO14001, ISO 13485 och vårt verksamhetssystem möter kraven i FDA 21 CFR Part 820.

Läs mer

Cenova är strategiskt placerat I Mjölby bredvid E4:an med utmärkta kommunikationsmöjligheter.


Kvalitet / Miljö

Med produkter inom områdena medicinteknik, dental och livsmedel kan Cenova aldrig kompromissa på kvalitet. Cenovas långsiktiga mål är därför att nå noll fel.

Detta görs genom att:

  • Tidig inblandning av kund för att konstruera robusta produkter
  • Bra samarbete med leverantörer för att köpa felfria komponenter
  • Väldefinierade produktionsprocesser för att tillverka felfria produkter
  • Integrerad kvalitetssäkring för att verifiera överensstämmelse med krav

Detta arbete stöds genom ett bevisat verksamhetssystem som håller världsklass och som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 1400, ISO 13485 och FDA 21 CFR Part 820 QSR. Besök oss gärna för att se hur ett verksamhetssystem ska se ut. Vi garanterar – Ni kommer att bli imponerade. Läs mer (artikel på sidan 28)

Kvalitet är också nyckeln till vårt finansiella resultat. Detta eftersom utmärkt kvalitet är kritiskt för att vinna nya affärer, förebygga fältfel och hålla låga kassationskostnader. Därför är vi fullt engagerade i att tillhandahålla produkter och tjänster med hög kvalitet till alla våra kunder.

Cenova är även sedan 2005 certifierade enligt ISO 14001. Krav och applicerbara lagar är uppfyllda genom att integrera miljöarbetet i våra processer och dagliga rutiner. Våra betydande miljöaspekter är identifierade och åtgärder för att reducera Cenovas miljöpåverkan är en del av vårt dagliga arbete .

Dockment: ISO 14001 Certifikat
Dokument: ISO13485 Certifikat
Dokument: ISO 9001 Certifikat


Gepe Group

Cenova ägs sedan 1994 av Gepe Group som består av 7 företag i 4 länder. Gruppen är privatägd och moderbolaget ligger i Schweiz. Gruppens företag är aktiva inom hudvård, medicintekniska produkter, plastkomponenter, fotografiska tillbehör och djuridentifiering.