Om bild

Om Cenova

1972 startade Billy Nilson och Tage Uhlin företaget Tubinova med ambitionen att marknadsföra innovativa produkter. Kort därefter startades ett samarbete med KemaNobel och företaget Kenova bildades.

1975 köpte KemaNobel ut hela bolaget för att sedan sälja tillbaka det till Billy Nilson 1984. Namnet ändras då till Cenova och företaget startade med tillverkning, framförallt genom formsprutning och montering.

Cenova förvärvades 1994 av företagsgruppen Gepe Group där bland annat Sterisol i Vadstena ingår. 1998 flyttade Cenova in i sina nuvarande lokaler i Mjölby, bara ett stenkast från E4:an.

Bolaget kompletteras år 2000 med Pharma Plastic AB. Där ingick ett antal maskiner för formsprutning och vakuumformning.

Bolaget har sedan dess gradvis anpassat sin produktion till produktion i renrum samtidigt som byggnaden har byggts ut i flera etapper.

Idag är Cenova en komplett kontraktstillverkare som erbjuder hela kedjan från utveckling via industrialisering och montering till distribution av produkter tillverkade i ISO-klassade renrum.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet inom formsprutning och vakuumformning. All produktion sker i något eller några av våra 22 ISO-klassade. Våra kunder finns både i Sverige och på den internationella marknaden. Kunderna är allt från små innovationsbolag till stora multinationella koncerner.

Vi är idag certiferade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 13485:2016 och vårt verksamhetssystem möter kraven i FDA 21 CFR Part 820.

Läs mer

Cenova är strategiskt placerat I Mjölby bredvid E4:an med utmärkta kommunikationsmöjligheter.


Cenovas erbjudande – En rundtur


Kvalitet / Miljö

Med produkter inom områdena medicinteknik, in-vitro diagnostik (IVD), laboratorie och livsmedel kan Cenova aldrig kompromissa på kvalitet. Cenovas långsiktiga mål är därför att nå noll fel.

Detta görs genom:

  • Tidig inblandning av kund för att konstruera robusta produkter.
  • Bra samarbete med leverantörer för att köpa felfria komponenter.
  • Väldefinierade produktionsprocesser för att tillverka felfria produkter.
  • Integrerad kvalitetssäkring för att verifiera överensstämmelse med krav.

Detta arbete stöds genom ett verksamhetssystem som bevisat håller världsklass och som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 1400, ISO 13485 samt FDA 21 CFR Part 820 QSReg. Besök oss gärna för att se hur ett verksamhetssystem ska se ut. Vi garanterar – Ni kommer att bli imponerade.

Kvalitet är också nyckeln till vårt finansiella resultat. Detta eftersom utmärkt kvalitet är kritiskt för att vinna nya affärer, förebygga fältfel och hålla låga kassationskostnader. Därför är vi fullt engagerade i att tillhandahålla produkter och tjänster med hög kvalitet till alla våra kunder.

Cenova är även sedan 2005 certifierade enligt ISO 14001. Krav och applicerbara lagar är uppfyllda genom att integrera miljöarbetet i våra processer och dagliga rutiner. Våra betydande miljöaspekter är identifierade och åtgärder för att reducera Cenovas miljöpåverkan är en del av vårt dagliga arbete .

Document: ISO 9001 14001 Certifikat
Dokument: ISO 13485 Certifikat


Gepe Group

Cenova ägs sedan 1994 av Gepe Group som består av 7 företag i 4 länder. Gruppen är privatägd och moderbolaget ligger i Schweiz. Gruppens företag är aktiva inom hudvård, medicintekniska produkter, plastkomponenter, fotografiska tillbehör och djuridentifiering.