DESIGN OCH UTVECKLING

INDUSTRIALISERING

PLAST

MONTERING

FÖRPACKNING

LOGISTIK & INKÖP

Låt vårat team hjälpa dig
med dina idéer

Cenova är en komplett kontraktstillverkare. Vi tar hand om hela processen för era produkter allt från utveckling till sterilisering och distribution. Ni kanske har en färdig produkt och behöver hjälp med tillverkning, eller så har ni en idé som våra ingenjörer kan utveckla tillsammans med er. Oavsett, så kan Cenova vara er partner i alla steg mot att förverkliga era idéer.

Design och utveckling

 • Produktdesign och Konstruktion
 • Prototyptillverkning
 • 3D-printning
 • Mätmaskinsmätningar
 • Verktygskonstruktion och verktygstillverkning
 • Regulatorisk dokumentation
 • CE-märkning
Att involvera Cenova tidigt i utvecklingsfasen av en ny produkt är det bästa sättet att omgående addera 50 års erfarenhet av design av produkter och förpackningar. Cenova har en historia med egna patent och egna produkter och är därför den perfekta partnern i att realisera en ny produkt.

Med ett standardiserat arbetssätt säkerställer vi att ert utvecklingsprojekt levererar det som krävs oavsett marknad. Cenova arbetar enligt design control som det är definierat i ISO 13485 och FDAs 21CFR820 (QSR) och kan hjälpa till att skapa den dokumentation som krävs t.ex. för en teknisk fil.

Våra projektledare är vana att arbeta nära kunden. Att arbeta nära tillsammans skapar grunden till att skapa en produkt som uppfyller marknadens förväntningar och krav.

Tack var en omfattande mekanisk verkstad, kan vi snabbt skapa prototyper, fixturer och verktyg, en fördel som kortar ledtider när man arbetar med konceptdesign och olika designlösningar.

Industrialisering / Design transfer

 • Processflödesanalyser
 • Processriskanalyser
 • Design och tillverkning av verktyg, fixturer och utrustningar
 • Visionsystem
 • Automation och optimering
 • Processvalidering
Sedan 2015 har Cenova arbetat enligt den standardiserade PPAP-processen, sedan många år standard inom fordonsindustrin. Det står för Production Part Approval Process och inkluderar definierade steg för att förbereda serieproduktion av en produkt.

Genom att arbeta enligt PPAP säkerställer vi att produktionsprocessen är redo för serieproduktion, där varje enhet möter kundens och marknadens krav.

Med 50 års erfarenhet av produktdesign tillsammans med en formaliserad process för att introducera produkter till produktion skapar optimala förutsättningar för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Våra tekniker som arbetar i processen har kompetens inom pneumatik, elektronik, fiberoptik och vision system, vilket ytterligare stärker våra möjligheter att i eget hus ta fram fixturer, verktyg, testutrustningar etc. som behövs för att kunna köra en effektiv produktionslina.

Det handlar om plast

 • Verktygskonstruktion och verktygstillverkning
 • Materialflödesanalyser
 • Formsprutning, 35 till 300 ton
 • Vakuumformade komponenter/blister
 • Service och underhållsprogram för verktyg
Även om Cenova har ett bredare utbud än plast, så handlar det fortfarande mycket om plast. Det var så allt började, och formsprutning och vakuumformning är fortfarande våra kärnprocesser.

Cenova har 14 formsprutor från 35 och 300 ton, varierande mellan horisontella/vertikala och elektriska/hydrauliska, alla placerade i klassificerade renrum. I linje med vårt fokus på effektivitet och lean manufacturing, så används ofta robotar för att automatisera våra processer. En majoritet av våra formsprutor är även utrustade med transportband som levererar komponenterna in till vår kvalitetsavdelning för kontroll.

Cenova är också en av få företag I Sverige som erbjuder vakuumformning i klassificerade renrum. Produktfloran varierar mellan blister som används som sterilbarriär tillsammans med Tyvek till transporttråg för kanyler, sprutor och plattor för in-vitro diagnostiska ändamål.

Cenova har även en stor mekanisk verkstad för verktygsframtagning, reparation, underhåll och service. Ett stort användningsområde är framtagning av produktionshjälpmedel för effektivisering av produktionen.

Att involvera Cenova tidigt i komponenttillverkning säkerställer en snabb och effektiv väg mot en slutgiltig konstruktion. Med vår breda kompetens kan vi bidra med allt från flödesanalyser i formsprutningsvekrtyg till Luer tester enligt ISO 80369-7.

Montering

 • Manuell och semi-automatisk montering
 • Kollaborativa robotar
 • Kvalitetstestning
 • Värmesvetsning
 • Limning
 • Ultraljudssvetsning
 • Visuella kontroller
 • Etikettering
Vi brinner för att överträffa våra kunders förväntningar och addera värde för kunderna. Det är därför som vi inte enbart producerar plast-komponenter utan även monterar, etiketterar och förpackar kompletta produkter.

Cenova har 16 ISO klass 7 klassificerade renrum och erbjuder en variation av olika processer. Från manuella och semi-automatiska till helautomatiska monteringslinor i vilka produkter även testas och kvalitetssäkras.

Cenova arbetar även med en stor variation av kritiska delprocesser. Ultraljudssvetsning används för att svetsa samman plastkomponenter. Limning i olika former används.  Med så stort antal separata renrum, kan vi anpassa varje rum att passa våra kunders behov. Renrummen är individuellt och regelbundet monitorerade både vad gäller mikrobiologisk och partikulär kontamination. All monitorering dokumenteras i rumsunika specifikationer vilket medför full kontroll på varje enskilt rum.

Cenova har implementerat Lean manufacturing (under namnet Clean) och vi arbetar ständigt med att få våra processer mer effektiva. I vår egen verkstad kan vi snabbt tillverka fixturer och utrustning för att automatisera våra produktionsprocesser. Allt detta ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga produkter som kan erövra nya och ökande marknadsandelar.

Förpackning och sterilisering

 • Förpackningslösningar
 • Sterilbarriärer
 • Förseglingstester, draghållfasthet etc.
 • Åldringsstudier (accelererade och realtid)
 • Steriliseringstjänster – Etylenoxid EO / Gamma / E-beam (Beta) och röntgen
 • Dose mapping och dose audits
 • Mikrobiologisk kontroll
 • Partiklar / partikelkontroll
 • Endotoxinkontroll
De flesta av Cenovas kunder har specifika krav på renhet på slutprodukt. Oftast är detta förenat med ett krav på sterilitet. Cenova har därför etablerade partnerskap med flera stora aktörer inom sterilisering.

Som ett led i att säkerställa sterilitet på slutprodukt krävs en primärförpackning som då utgör sterilbarriären. Cenova arbetar med flera olika tekniker och oftast används komponenter i form av blister från den egna vakuumformningsprocessen som en del i skapa en funktionsduglig, säker samt estetiskt tilltalande slutprodukt.

Svetsning är en kärnprocess där det är lika viktigt att skapa en försegling som att slutprodukten ska vara enkel att öppna. Cenova har lång erfarenhet av att ta fram och kvalificera förpackningar och sterilbarriärer. Detta görs genom att likt övriga processer arbeta enligt internationella standarder t.ex. ASTM F1886, F1929, F1980, F2096, F88 etc. samt ISO 11607-1, 15378, EN 868-X etc.

Sedan några år tillbaka arbetar Cenova tätt med STERIS – En av världens största leverantörer av labb-tjänster och sterilisering. (www.steris.com)

Cenova har även lång erfarenhet av olika typer av sekundärförpackningar. Inte minst med anledning av att packmönster måste passa vald steriliseringsmetod. Med ett stort antal standardiserade och väl beprövade förpackningslösningar ser vi till att även denna del i produktdesignen inte glöms bort och blir rätt från början.

Logistik och inköp

 • En stor bredd av leverantörer
 • Världsomspännande leverantörsnät
 • Partnerskap med leverantörer av sterilisering och mikrobiologiska tjänster
 • Leverantörsbedömning och värdering
 • Transport av era produkter till valfri destination
Strategiskt leverantörsarbete försäkrar att kundens krav kommuniceras och uppfylls. Cenova tar fullt ansvar från order till distribution. Upplägget varierar och kan anpassas baserat på kundens behov. Cenovas applicerar en generell ”code of conduct” mot sina leverantörer. Läs mer här.

Vi har en stor bredd av etablerade samarbeten med partners som erbjuder t.ex. sterilisering. Detta gör det möjligt att erbjuda logistiklösningar ända fram till slutkund, t.ex. en klinik någonstans i världen. Kvar är bara att förse oss med en order och en adress, vi gör resten!