DESIGN & UTVECKLING

INDUSTRIALISERING

PLAST

MONTERING

FÖRPACKNING & STERILISERING

LOGISTIK & INKÖP

Industrialisering / Design transfer

Sedan 2015 har Cenova arbetat enligt den standardiserade PPAP-processen, sedan många år standard inom fordonsindustrin. Det står för Production Part Approval Process och inkluderar definierade steg för att förbereda serieproduktion av en produkt.

Genom att arbeta enligt PPAP säkerställer vi att produktionsprocessen är redo för serieproduktion, där varje enhet möter kundens och marknadens krav.

Med 50 års erfarenhet av produktdesign tillsammans med en formaliserad process för att introducera produkter till produktion skapar optimala förutsättningar för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Våra tekniker som arbetar i processen har kompetens inom pneumatik, elektronik, fiberoptik och vision system, vilket ytterligare stärker våra möjligheter att i eget hus ta fram fixturer, verktyg, testutrustningar etc. som behövs för att kunna köra en effektiv produktionslina.

  • Processflödesanalyser
  • Processriskanalyser
  • Design och tillverkning av verktyg, fixturer och utrustningar
  • Visionsystem
  • Automation och optimering
  • Processvalidering