DESIGN & UTVECKLING

INDUSTRIALISERING

PLAST

MONTERING

FÖRPACKNING & STERILISERING

LOGISTIK & INKÖP

Montering

Vi brinner för att överträffa våra kunders förväntningar genom att addera värde. Det är därför som vi inte enbart producerar plast-komponenter utan även monterar, etiketterar och förpackar kompletta produkter. Bland exemplen finns montering av små volymer av komplexa biopsisystem till högvolymsproduktion av slangset där just slangset av olika sort står för majoriteten av vår tillverkningsvolym.

Cenova har 16 ISO klass 7 klassificerade renrum och erbjuder en variation av olika processer. Från manuella och semi-automatiska till helautomatiska monteringslinor i vilka produkter även testas och kvalitetssäkras.

Cenova arbetar även med en stor variation av kritiska delprocesser så som ultraljudssvetsning och limning. Med så stort antal separata renrum, kan vi anpassa varje rum att passa våra kunders behov. Renrummen är individuellt och regelbundet monitorerade både vad gäller mikrobiologisk och partikulär kontamination. All monitorering dokumenteras i rumsunika specifikationer vilket medför full kontroll på varje enskilt rum.

Cenova har implementerat Lean manufacturing (under namnet Clean) och vi arbetar ständigt med att få våra processer mer effektiva. I vår egen verkstad kan vi snabbt tillverka fixturer och utrustning för att automatisera våra produktionsprocesser. Allt detta ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga produkter som kan erövra nya och ökande marknadsandelar.

  • Manuell och semi-automatisk montering
  • Slangklippning
  • Kollaborativa robotar
  • Kvalitetstestning
  • Värmesvetsning
  • Limning
  • Ultraljudssvetsning
  • Visuella kontroller
  • Etikettering