• Developeration utvecklar produkten PexyEazy® som är en helt ny och unik metod för behandling av hemorrojder. PexyEazy® är en innovativ medicinteknisk produkt som möjliggör rektal kirurgi utan att det är nödvändigt med narkos och som ger mindre postoperativ smärta samt minskar behandlingskostnaden med upp till 70%. PexyEazy® har prövats in vivo med lovande resultat.